Blog

Topsport is ondernemen!

Topsport is ondernemen!

‘Ondernemen is topsport’ is een uitspraak die je veel hoort en waarmee men wil aangeven dat er veel overeenkomsten zijn tussen beide. Zo heb je uithoudingsvermogen nodig, een hoog zelfvertrouwen en moet je bereid zijn om hard te werken. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat het omgekeerde ook geldt: topsport is ondernemen! 

Lees meer
Goede samenwerking is meer dan de som der delen

Goede samenwerking is meer dan de som der delen

In de huidige maatschappij kunnen organisaties nagenoeg niet overleven zonder partnerships. Bedrijven hebben veelal niet alle beschikbare bronnen in huis die nodig zijn om aan de vraag van de markt te kunnen voldoen terwijl ze tegelijkertijd geacht worden om ‘lean’ te werken en ‘kosteneffectief’ te zijn zodat hun producten of diensten toegankelijk en aantrekkelijk blijven voor de klant. Zo draagt co-creatie met klanten, leveranciers of andere externe partijen in belangrijke mate bij aan kostenreductie, het aantrekken van aanvullende bronnen of het creëren van gezamenlijke inkoopkracht.

Lees meer
Digitale Transformatie - Hoe anticipeer je als organisatie op deze fundamentele systeemverandering?

Digitale Transformatie - Hoe anticipeer je als organisatie op deze fundamentele systeemverandering?

De exponentieel groeiende impact van digitale technologieën op businessmodellen, bedrijfsprocessen en competenties van medewerkers leidt in toenemende mate tot vraagstukken bij organisaties hoe te anticiperen op deze Digitale Transformatie. 

Lees meer
Innovatie in organisaties: de balans tussen exploiteren en exploreren

Innovatie in organisaties: de balans tussen exploiteren en exploreren

Corporate venturing heeft in de afgelopen vijftig jaar op verschillende momenten op de agenda’s van grote organisaties gestaan. Tot aan begin 2000 was het veelal een strategische activiteit die meebewoog op de economische cycli van de organisatie.

Lees meer
Wat innovatie managers kunnen leren van Louis van Gaal

Wat innovatie managers kunnen leren van Louis van Gaal

Wanneer grote organisaties innoveren door te investeren in nieuwe ideeën of startups spreken we van Corporate Venturing. Er zijn verschillende manieren waarop organisaties kunnen investeren. Daarbij kun je denken aan financiële investeringen (participaties nemen in strategisch relevante of interessante startups) maar ook aan het opzetten van een aparte entiteit binnen de moederorganisatie van waaruit het creëren van nieuwe ideeën en startups wordt ondersteund.

Lees meer