Background Image

Resultaat

Een Non-Gouvernementele Organisatie benaderde ons met de vraag of wij in kaart konden brengen hoe ze meer resultaten kunnen behalen uit hun innovatie activiteiten. Ze investeerde veel geld en mankracht in het ontwikkelen van innovaties en het ophalen van ideeën uit de organisatie waardoor er een goed gevulde innovatie-funnel was ontstaan, maar slechts enkele ideeën gerealiseerd. Uit onze interne verkenning werd duidelijk dat er geen heldere innovatiestrategie was opgesteld door het bestuur en geen duidelijk innoverend proces gerealiseerd. Een ‘Mille Fleurs’ creatie lijkt prachtig, maar leidt zelden tot succesvolle resultaten.

Een grote onderwijsinstelling merkte dat haar executive onderwijs langzaamaan in omvang aan het afnemen was, terwijl het marktaandeel bij de concurrenten gelijk bleef of zelfs groeide. Aan ons werd gevraagd hoe ze deze ontwikkeling konden omkeren naar een groeipositie.

Op basis van marktverkenning werd duidelijk dat het aanbod van deze instelling niet onderscheidend was ten opzichte van concurrenten. 
Door primair de wensen van klanten in beeld te brengen kon een curriculum worden ontwikkeld dat innovatief van karakter was zowel qua inhoud als qua vorm en duurzaamheid. Daardoor werd hun marktpositie significant versterkt. Ook in de werving van cursisten werden stappen genomen om op basis van ‘lean’ principes met minder kosten meer inschrijvingen te realiseren. Verder werden strategische allianties gesloten met marktpartijen waardoor veel kennis werd uitgewisseld en vernieuwende en praktijkgerichte maatwerkprogramma’s werden ontwikkeld.

Successen
•    Het ontwikkelen van een innovatieve bacheloropleiding voor een onderwijsinstelling 
•    Het ontwikkelen van een strategisch verbeterplan voor een top-10 gemeente 
•    Het evalueren en optimaliseren van het maatschappelijk steunsysteem vanuit een regiogemeente
•    Het optimaliseren van een samenwerkingsverband tussen twee organisaties zodanig dat processen beter afgestemd functioneerden.
•    Het verkennen van een mogelijke samenwerking tussen enkele zorginstellingen en hoe deze vorm te geven, leidend tot doelgerichte beleidsvoornemens.